تاريخچه قوانين اعضای رسمی کميته ها چارت سازمانی  
تاريخچه انجمن نفرولوژی

نفرولوژی مدرن در اویل دهه 1340 و پس از بازگشت تعدادی از متخصصین دوره دیده در نفرولوژی، از کشورهای فرانسه، انگلستان و آمریکا به ایران آغاز شد. دکتر عبدالحسین سمیعی اولین نفرولوژیست فارالتحصیل آمریکا بود که خدمات بزرگی را در مراقبت از بیماران کلیوی و دیالیزی کشور ارائه داد. در سال 1340 دکتر فرهاد معتمد و دکتر عبدل محمد رفعت انجمنی را با 10 عضو بنیان گذاری کردند که در واقع اولین انجمن نفرولوژی ایران بود. این انجمن جلساتی را به طور ماهیانه برگزار می نمود ولی عملاً به علت تعداد کم اعضاء تا اواسط دهۀ 1350 چندان فعال نبود. بین سالهای 1349 و 1357 پزشکان دیگری همچون دکتر بیژن نیک اختر در دانشگاه تهران، دکتر.مهدی. خان محمدی، دکتر ایپکچی، دکتر فریدون علوی، دکتر کیوان و دکتر شاهین به گروه نفرولوژیستهای ایران اضافه شدند ودر مجموع تعداد نفرولوژیستهای ایران به 26 نفر افزایش یافت. به این ترتیب انجمن نفرولوژی فعالبت بیشتری پیدا کرد و به طور ماهانه ژورنال کلابهای نفرولوژی و جلسات علمی را با توان علمی بالاتری برگزار می نمود. از فعالیتهای انجمن در آن روزها می توانیم به برگزاری سمپوزیوم بیماریهای کلیوی در بهمن ماه 1356 اشاره نمائیم.

تا سال 1354 دکتر نورالدین هادوی ریاست انجمن را به عهده داشت. در سال 1355 دکتر بهروز برومند که اولین نفرولوژیست دارای بورد امریکا بود، به عنوان رئیس انجمن و دکتر منصور هاشمی راد، دکتر ایرج امیر لک و دکتر مهدی قوامیان به عنوان اعضای هیئت مدیره انتخاب شدند. انجمن در مهر ماه 1357 کنگره بین المللی هایپرتنشن را با بیش از 500 شرکت کننده برگزار نمود و نفرولوزیستهایی چون دکتر منصور هاشمی راد، دکتر بهروز برومند و دکتر احد قدس و نیز تعدادی از همکاران کاردیولوژیست و 3 سخنران بین المللی به عنوان سخنران مهمان در این کنگره حضور داشتند. انجمن تا سال 1359 به کار خود ادامه داد و در آن زمان با شروع جنگ تحمیلی فعالیت انجمن نفرولوژی نیز مانند سایر انجمنهای علمی کشور متوقف شد.

در سال 1371 انجمن نفرولوژی با برنامه های مشخص و با هدف ارتقاء استانداردهای آموزشی، تحقیقاتی و درمانی مطابق با استانداردهای جهانی مجددآً تشکیل و با نظر اعضای انجمن شامل دکتر علی نوبخت حقیقی، دکتر منصور هاشمی راد، دکتر خسرو رهبر و دکتر حسین نژاد گشتی اساسنامه ای جدید تدوین شد. اعضای موسس انجمن جدید، همراه با دکتر سید مهدی قوامیان، دکتر فریدون پروشانی نیا، و دکتر خسرو روستائیان اولین هیئت رئیسه انجمن را تشکیل دادند و دکتر احد قدس را به عنوان رئیس انجمن برگزیدند. وی در 3 دورۀ 2 سالۀ متوالی ریاست انجمن را به عهده داشت و رئیس اولین تا ششمین کنگرۀ نفرولوژی دیالیز و پیوند ایران بود که از سال 1369 تا سال 1379 تقریباً هر دو سال برگزار گردید. در سال 1379 دکتر بهروز برومند به عنوان رئیس انجمن برگزیده شد و تا سال 1385 در این سمت به فعالیت خود ادامه داد. وی کنگره های هفتم تا دهم نفرولوژی دیالیز و پیوند ایران را به فواصل 18 ماه و نیز همایش مشترک بین انجمن نفرولوژی ایران و انجمن اروپایی نفرولوژی، دیالیز و پیوند (ERA- EDTA) را در اردیبهشت سال 1380 برگزار نمود. کنگره دهم نفرولوژی درسال 1385 در شهر اورمیه و کنگره یازدهم نفرولوژی در آبان ماه 1386 توسط ریاست جدید انجمن، آقای دکتر عزت اله عبدی برگزار گردید. دکتر علی نوبخت حقیقی از سال 1371 تا 1385 به عنوان دبیر و خزانه دار انجمن مشغول به فعالیت بود.

در حال حاضر انجمن نفرولوژی 209 عضو ییوسته (نفرولوژیست)، 43 عضو وابسته (متخصصین داخلی فعال در حوزه نفرولوژی) و 1 عضو افتخاری دارد. انجمن هر 2 سال کنگره های نفرولوژی ایران را با حضور سخنرانان برجستۀ ایرانی و بین المللی برگزار و تازه های علم نفرولوژی را ارائه می نماید.
انجمن بین المللی نفرولوژی در هر کنگره حضور 3 سخنران بین المللی را به عهده می گیرد و حمایت می کند. انجمن نفرولوژی ایران در تمام فعالیتهای و همایش های COMGAN (Committee for Global Advances in Nephrology) شرکت می کند. هر 2 ماه همایشی علمی در بیمارستانهای مختلف دانشگاهی توسط انجمن برگزار می گردد. برخی از این همایشها با حضور و همکاری متخصصین سایر رشته ها از جمله همکاران اندوکرینولوژیست، کاردیولوژیست و اورولوزیست تشکیل می شود. انجمن نفرولوژی همچنین از برگزاری همایش های نفرولوژی در سایر شهر های ایران و نیز شرکت اعضاء در کنگره های مختلف نفرولوژی و پیوند حمایت می کند.

اعضاء هیئت مدیرۀ فعلی انجمن نفرولوژی عبارتند از:
ریاست: دکتر محمدرضا گنجی
ریاست قبلی: دکتر  عزت الله عبدی
دبیر: دکتر محسن نفر
خزانه دار: دکتر شکوفه ساوج
اعضاء: دکتر شهرزاد عصاره، دکتر شهناز اتابک، دکتر مسعود خسروی، دکتر پدرام احمدپور
اعضاء علی البدل: دکتر ایوب پزشکی، دکتر حسن ارگانی
بازرس: دکتر نکیسا هومن
بازرس علی البدل: دکتر فرحناز دادرس

(به روز شده در  اسفند 1395)